Một số hình ảnh rèn luyện sức khỏe của Vương Thiên Nhất trong thời gian tham gia giải cá nhân toàn quốc năm 2017