Bé Yến cứ pháo đầu pháo 7 tấn binh năm liên tục, bay mã chém thẳng vào tượng đầu là em Đường lên đường.