Hy vọng thời gian tới các bác có phần mềm đánh ngang ngửa Typhoon