Mr Phạm Kỳ Nhân : 500k , trân trọng cảm ơn anh ...