Nguyễn Trung Kiên (TPHĐ) 1- 1 Dương Đình Chung (KIB)