Học Viện TLKD tiếp tục tuyển sinh khóa 22 lớp KHAI CUỘC CHUYÊN SÂU - TINH TUYỂN BỐ CỤC PHI ĐAO 2017


Giảng dậy :

- Kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , VDV + HLV tuyển cờ tướng Hà Nội , vô địch đồng đội quốc gia năm 2013 , Hạng 3 cá nhân quốc gia năm 2011 , 2017 , vô địch chùa Vua Xuân Ất Mùi 2015 , vô địch Trạng cờ miền Bắc mùa giải 2016 - 2017 .

Vũ Hữu Cường đoạt giải 3 cá nhân quốc gia 2017 , học trò Đặng Hữu Trang ( khóa đầu học viện ) vô địch :


Tổ chức và quản lý :

- Phạm Thanh Trung ( admin diễn đàn Thanglongkydao.com )

Giáo án :

Khai Cuộc Chuyên Sâu liên tục cập nhật biến mới - Bố Cục Phi Đao 2017( Giáo án chi tiết sẽ được in gửi tới các học viên trong từng buổi học ) .

Các chuyên đề đặc biệt như sau :

Phần đi tiên ( Đi trước ) :

1- Sơ đồ hệ thống Trung Pháo phá Bình Phong Mã
2- Sơ đồ hệ thống thuận pháo
3- Sơ đô hệ thống trung pháo chống các trận không chính quy ( Tây tạng quyền , Đơn đề mã ... )
4- Sơ đô hệ thống trung pháo chống phản cung mã .

Phần đi hậu ( đi sau )

1- Sơ đồ hệ thống khai cuộc bình phong mã
2- Sơ đồ hệ thống chống tiên nhân chỉ lộ
3- Sơ đồ hệ thống chống phi tượng
4- Sơ đồ hệ thống chống sĩ giác pháo - quá cung pháo
5- Sơ đồ hệ thống phá khởi mã cuộc


Lịch học :

- Dự kiến thời gian 1 tháng , học vào 19h30 tối thứ 3 - thứ 6 hàng tuần tại Thăng Long Kỳ Đạo quán , số 19/178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội .

- Khai giảng vào thứ 3 ngày 12/12/2017

Học phí : 800k 1 khóa ( 10 buổi )

Liên lạc : Trung_cadan@yahoo.com ; 0989896668 , 0935356789 . Facebook : https://www.facebook.com/trung.phamthanh.5492