Mình thấy hình như đang có giải cờ Elite Mind games gì đó, có cả Vương, Trịnh, Tào... tham gia, chia làm 2 bảng, có cả video trực tiếp. Sao không thấy diễn đàn đưa tin nhỉ?