Cập nhật comment GW17 đến 08h00 ngày 15/12/2017 đã có các hlv sau điểm danh:

1- Anh 6789
2- Hải chienxa
3- Bác Gà
4- Hiếu Lê
5- Dân dongchul
6- Anh Ngọc
7- Tuấn Alex
8- Khanh 18+
9- Anh Trung
10- Anh Tuấn Vũ Minh
11- pduythanh
12- Toàn 123456
13- Hankyba
14- Chiến Robetto
15- Hạnh DucViet
16- Anh Tuấn Phố
17- Đặng Trang
18- Hưng Nguyễn
19- Anh Hảo
20- Hải hanoidie
21- Đăng GreenPigs
22- Anh Tuấn Quỹ
23- Ninh nc


Đã full hlv điểm danh trong GW17. Kính mời các hlv sang GW18 để tiếp tục cuộc hành trình!!!