Trận 3 : Phạm Văn Huy ( Ánh Dương ) 2-0 Chu Tuấn Hải ( Quang Trung )