XẾP HẠNG CHUNG CUỘC SAU 5 VÁN:

BẢNG A:



BẢNG B:



BẢNG C:



BẢNG D: