XẾP HẠNG CHUNG CUỘC SAU 5 VÁN:

BẢNG A:BẢNG B:BẢNG C:BẢNG D: