Mở thớt hơi muộn vì nhầm ngày, may quá check lại

Các sir lưu ý thớt vòng 22 sẽ mở vào sáng ngày 31/12 nhé.

Còn bây giò mời dự đoán, trúng vietlot hehe