DANH SÁCH CÁC SIR COMMENT VÒNG 22:

1/ 6789

2/ Hải chienxa

3/ Tuấn alex

4/ Chiến robetto

5/ Anh Tuấn VM

6/ Thành béo

7/ dongchul

8/ Duc Viet

9/ Lợn xanh

10/ Hieu le

11/ Tuấn hói

12/ Trang tơ

13/ 123456

14/ Bác Gà

15/ Dũng tổng

16/ Anh Mỳ Hảo

17/ Mr Khánh

18/ Tuấn 007

19/ Ninh

20/ Hankyba

21/ Trung cadan

22/ Hưng Nguyễn

Vậy còn thiếu sir Do Viet Hai chưa cmt