Cờ giang hồ : Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp ( trái ) vs Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến ( phải )