Chốt danh sách đăng kí thi đấu
stt Họ và tên Năm sinh
1 Trần Hải Long 2008
2 Trần Hải Duy 2004
3 Mai Nhật Anh 2009
4 Nguyễn Phúc Nguyên Khôi 2011
5 Phạm Lê Minh Sơn 2009
6 Trần Nguyên Hưng 2011
7 Đoàn Trần Bảo Lâm 2009
8 Trần Nguyên Thuận 2012
9 Lê Trọng An 2010
10 Đồng Quang Bình 2008
11 Nguyễn Đoàn Nam Quân 2011
12 Phạm Minh Trí 2012
13 Nguyễn Hữu Gia Bảo 2009
14 Lê Nguyễn Cao Tín 2009
15 Lê Nguyễn Gia Hân 2009
16 Lê Phước Nghĩa 2011
17 Tôn Thất Hạo Nhiên 2010
18 Phan Hồ Thu Thảo 2004
19 Ngô Lê Ngọc Trân 2006
20 Lê Diệu Hằng 2008
21 Nguyễn Đức Minh An 2008
22 Nguyễn Phạm Linh Chi 2008
23 Lê Ngọc Phú 2011
24 Hoàng Ngọc Hưng 2011
25 Nguyễn Văn Gia Khánh 2008
26 Nguyễn Gia Khánh 2009
27 Hà Bảo Trâm 2009
28 Bùi Minh Nhật Phương 2009
29 Bảo Sơn 2011
30 Bùi Quốc Nghĩa 2012
31 Bùi Tuyết Hoa 2008
32 Nguyễn Đức Minh 2009
33 Phan Trần Bảo Khang 2010
34 Nguyễn Đăng Khôi 2011
35 Trần Đức Hưng 2009
36 Nguyễn Nhất Huy 2012
37 Phan Huy Lâm 2009
38 Nguyễn Hoàng Minh 2009
stt Họ và tên Năm sinh
39 Ngô Trí Kiệt 2008
40 Nguyễn Hữu Trung 2010
41 Hồ Hưng Thịnh 2010
42 Phù Nguyễn Gia Thịnh 2010
43 Lê Hồng Phúc 2008
44 Trần Nam Khang 2011
45 Trần Đình Phước 2005
46 Trần Huyền Nhi 2009
47 Nguyễn Gia Phúc 2011
48 Phạm Lê Sơn 2009
49 Hà Anh Khoa
50 Hà Sơn Hoàng
51 Lê Anh Minh
52 Đặng Ngọc Minh Tuấn
53 Nguyễn Hữu Tiến 2009
54 Nguyễn Quỳnh Như 2008
55 Đoàn Văn Hoàn 2009
56 Huỳnh Minh Khánh 2007
57 Đặng Phước Minh Anh 2010
58 Trần Lệ Vy 2012
59 Mai Văn Võ 2011
60 Võ Minh Phúc 2011
61 Nguyễn Tuyết Linh 2010
62 Lâm Đức Hải Nam 2009
63 Nguyễn Phước Quý Ân 2009
64 Trần Thị Hoàn Kim 2008
65 Lê Ngô Thục Quyên 2008
66 Nguyễn Mạnh Hải 2011
67 Nguyễn Trần Khắc Phong 2009
68