Ván đấu hay nhất của Hứa Ngân Xuyên năm 2017

Tào Nham Lỗi (Hà Nam) 0-2 Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông)
(vòng 20 Giáp cấp liên tái năm 2017)