Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa đầu năm 2018 (tính từ 01/01 đến 30/06)
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  2,700
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa đầu năm 2018 (tính từ 01/01 đến 30/06)

  Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa đầu năm 2018 (tính từ 01/01 đến 30/06)

  STT Tên Đơn vị Elo Đẳng cấp
  1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 2714 Đặc
  2 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2698 Đặc
  3 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 2670 Đặc
  4 Hồng Trí Nội Mông 2650 Đặc
  5 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2624 Đặc
  6 Hác Kế Siêu Hắc Long Giang 2616 Đặc
  7 Uông Dương Hồ Bắc 2606 Đặc
  8 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2606 Đặc
  9 Thôi Cách Hắc Long Giang 2606 Đại
  10 Lữ Khâm Quảng Đông 2597 Đặc
  11 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2587 Đại
  12 Tạ Tịnh Thượng Hải 2579 Đặc
  13 Triệu Kim Thành Hàng Châu 2577 Đại
  14 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2575 Đặc
  15 Trình Minh Giang Tô 2560 Đại
  16 Lý Thiếu Canh Tứ Xuyên 2557 Đại
  17 Thân Bằng Hà Bắc 2555 Đặc
  18 Từ Siêu Giang Tô 2555 Đại
  19 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 2551 Đặc
  20 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 2551 Đại
  21 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2550 Đặc
  22 Tôn Dật Dương Giang Tô 2548 Đại
  23 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 2540 Đặc
  24 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 2540 Đặc
  25 Hà Văn Triết Hàng Châu 2538 Đại
  26 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 2537 Đặc
  27 Vương Bân Giang Tô 2536 Đặc
  28 Tạ Khuy Sơn Đông 2530 Đại
  29 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 2529 Đại
  30 Triệu Vĩ Thượng Hải 2523 Đại
  31 Triệu Phàn Vĩ Thạch Du 2522
  32 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 2521 Đại
  33 Vương Dược Phi Hàng Châu 2520 Đặc
  34 Trương Học Triều Quảng Đông 2519 Đặc
  35 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên 2519 Đại
  36 Lý Tuyết Tùng Hồ Bắc 2519 Đại
  37 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 2517 Đại
  38 Bốc Phụng Ba Hồ Nam 2514 Đặc
  39 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 2508 Đại
  40 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 2502 Đặc
  41 Đảng Phỉ Hà Nam 2500 Đại
  42 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 2498 Đại
  43 Tôn Hạo Vũ Tứ Xuyên 2497 Đại
  44 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2495 Đặc
  45 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2494 Đại
  46 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh 2492 Đại
  47 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 2490 Đại
  48 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 2486 Đại
  49 Trương Cường Bắc Kinh 2486 Đặc
  50 Quách Phụng Đạt Hàng Châu 2485 Đại
  51 Lưu Dịch Đạt Thượng Hải 2485 Đại
  52 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 2483 Đặc
  53 Lưu Minh Hạ Môn 2483 Đại
  54 Trình Cát Tuấn Chiết Giang 2482 Đại
  55 Úy Cường Nội Mông 2480 Đại
  56 Trình Kính Siêu Môi Khoáng 2479 Đại
  57 Trần Hàn Phong Hàng Châu 2478 Đặc
  58 Lý Quần Giang Tô 2478 Đại
  59 Điền Hà Hà Bắc 2476
  60 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 2475 Đại
  61 Vương Thành Hồ Nam 2475
  62 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 2475 Đại
  63 Trang Ngọc Đình Quảng Đông 2474 Đặc
  64 Kim Ba Bắc Kinh 2473 Đại
  65 Trương Thân Hoành Hồ Nam 2472 Đại
  66 Trương Giang Môi Khoáng 2469 Đại
  67 Trương Bân Hàng Châu 2468 Đại
  68 Diêm Văn Thanh Hà Bắc 2467 Đại
  69 Từ Sùng Phong Chiết Giang 2467 Đại
  70 Cát Siêu Nhiên Thượng Hải 2466
  71 Túc Thiếu Phong Nội Mông 2464 Đại
  72 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 2463
  73 Trương Hiểu Bình Sơn Tây 2461 Đại
  74 Khâu Đông Hàng Châu 2461 Đại
  75 Diêu Hồng Tân Bắc Kinh 2460 Đại
  76 Lý Hồng Gia Môi Khoáng 2460 Đại
  77 Tần Vinh Hồ Bắc 2460
  78 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 2457 Đặc
  79 Hồ Khánh Dương Tây Sơn 2457 Đại
  80 Tài Dật Hỏa Xa Đầu 2454 Đại
  81 Lý Trí Bình Hồ Bắc 2453 Đại
  82 Trương Hân Thạch Du 2453
  83 Trương Thụy Phong Sơn Tây 2452 Đại
  84 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 2451 Đại
  85 Từ Hạo Hà Bắc 2451 Đại
  86 Đổng Tử Trọng Bắc Kinh 2450 Đại
  87 Vương Á Kỳ Bắc Kinh 2450 Đại
  88 Tôn Kế Hạo Hà Bắc 2450 Đại
  89 Trình Vũ Đông Quảng Đông 2450 Đại
  90 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh 2450 Đại
  91 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh 2450 Đại
  92 Lý Quán Nam Liêu Ninh 2450 Đại
  93 Vương Hạo Nam Chiết Giang 2450 Đại
  94 Liên Trạch Đặc Thạch Du 2450 Đại
  95 Vương Hạo Thiên Tân 2450
  96 Nghiêm Tuấn Hồ Nam 2448 Đại
  97 Chu Hiểu Hổ Giang Tô 2448 Đại
  98 Lý Lai Quần Hà Bắc 2448 Đặc
  99 Phan Chấn Ba Nội Mông 2447 Đại
  100 Triệu Tử Vũ Hồ Bắc 2446 Đại
  101 Liễu Thiên Hồ Bắc 2444
  102 Lê Đức Chí Môi Khoáng 2441 Đại
  103 Lâm Hoành Mẫn Thượng Hải 2441 Đặc
  104 Kim Tùng Liêu Ninh 2440 Đại
  105 Tiết Văn Cường Thạch Du 2439 Đại
  106 Trần Trưng Hà Bắc 2439 Đại
  107 Dương Huy Tứ Xuyên 2439 Đại
  108 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 2438 Đặc
  109 Tạ Đan Phong Hàng Châu 2438 Đại
  110 Hoàng Sĩ Thanh Hà Bắc 2438 Đại
  111 Lưu Điện Trung Hà Bắc 2437 Đặc
  112 Lỗ Thiên Giang Tô 2437
  113 Lý Thành Hề Sơn Đông 2435 Đại
  114 Vương Gia Thụy Chiết Giang 2434 Đại
  115 Khương Hải Đào Hồ Nam 2434 Đại
  116 Yêu Nghị Bắc Kinh 2433 Đại
  117 Thượng Uy Hỏa Xa Đầu 2432 Đại
  118 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 2431 Đại
  119 Tôn Bác Hắc Long Giang 2431 Đại
  120 Đằng Phi Đại Liên 2431
  121 Tưởng Phụng Sơn Môi Khoáng 2429
  122 Trần Trác Thượng Hải 2429 Đại
  123 Hàn Cường Sơn Tây 2422
  124 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu 2421 Đại
  125 Vương Tân Quang Sơn Đông 2421
  126 Vương Thụy Tường Hà Bắc 2421 Đại
  127 Trương Lan Thiên Sơn Đông 2420 Đại
  128 Cảnh Học Nghĩa Môi Khoáng 2420 Đại
  129 Lý Gia Hoa Cam Túc 2416 Đại
  130 Miêu Vĩnh Bằng Đại Liên 2416 Đặc
  131 Vũ Binh Thượng Hải 2414 Đại
  132 Tống Quốc Cường Hỏa Xa Đầu 2411 Đại
  133 Lương Quân Cam Túc 2411
  134 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 2407 Đại
  135 Lâm Văn Hán Hạ Môn 2406 Đại
  136 Đậu Siêu Môi Khoáng 2406
  137 Lý Lâm Hà Nam 2403
  138 Trần Đống Nội Mông 2402 Đại
  139 Thượng Bồi Phong Thiên Tân 2401
  140 Triệu Kiếm Hàng Châu 2398 Đại
  141 Lý Hiểu Huy Hà Nam 2394 Đại
  142 Liệu Nhị Bình Giang Tô 2390 Đại
  143 Triệu Dũng Lâm Sơn Đông 2387
  144 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 2371
  145 Ngô Hân Dương Hàng Châu 2366
  146 Thương Tư Nguyên Thiên Tân 2361
  147 Trần Khải Minh Hỏa Xa Đầu 2359 Đại
  148 Vương Khuếch Phổ Đông 2359
  149 Chu Quân Sơn Tây 2359
  150 Cao Hải Quân Sơn Tây 2356
  151 Thôi Nham Hỏa Xa Đầu 2355 Đại
  152 Vương Hưng Nghiệp Hà Nam 2351 Đại
  153 Cao Phi Thiểm Tây 2350
  154 Triệu Lợi Cầm Sơn Tây 2346
  155 Nghê Mẫn An Huy 2345
  156 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 2340 Đại
  157 Ngô Ngụy Hàng Châu 2330
  158 Đặng Quế Lâm Quảng Tây 2329
  159 Trình Long Môi Khoáng 2329
  160 Ngô An Cần Ninh Hạ 2326
  161 Hà Vĩ Ninh Hắc Long Giang 2325
  162 Lương Huy Viễn Sơn Tây 2325
  163 Tiêu Cách Liên Hồ Nam 2322 Đại
  164 Cát Tinh Hải Hàng Châu 2320 Đại
  165 Hồ Cảnh Nghiêu Hàng Châu 2320
  166 Trác Tán Phong Phúc Kiến 2306
  Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

 2. #2
  Ngày tham gia
  May 2016
  Bài viết
  286
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Tứ giá mã xa khét tiếng giang hồ mà chỉ có 2 tên Diêu Hồng Tân và Lê Đức Chí,còn 2 cao thủ khét tiếng Phật Sơn kỳ vương Thái Hữu Quảng và Ngạc Châu sư trưởng” Lưu Tông Trạch không có tên k biết nằm ở hạng mấy nữa,chứng tỏ cao thủ Trung Hoa như mây.Triệu Phàn Vĩ là cao thủ giang hổ được hạng 31 cao nhất trong các kỳ thủ giang hồ dù chưa được tấn phong Đại sư.Cám ơn Bác Tây Phương Bất Bại đã cập nhật!

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  607
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mọi người cho hỏi, anh xếp thứ 56 Trình Kính Siêu có phải là " Yêu đao" Trình Tấn Siêu của Hồ Nam không? Lâu rồi không thấy anh này tham gia thi đấu.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Aug 2016
  Bài viết
  131
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  không thể tin đc hắc kế siêu đứng thứ 6

 5. Thích TuyenNinhBinh, Tây Phương Thất Bại đã thích bài viết này
  Không thích mi_chu_lang, tây môn kramnik không thích bài viết này
 6. #5
  Ngày tham gia
  Jan 2010
  Bài viết
  104
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  bác Lý Lai Quần nghỉ rồi mà vẫn được xếp hạng 98 là sao nhỉ? bên cờ vua nghỉ là họ cho ra khỏi bảng xếp hạng ví dụ như Kasparov vua cờ hồi xưa nghỉ cái là thôi xếp

 7. Thích luongdangxuan, TuyenNinhBinh, tuanngan đã thích bài viết này
 8. #6
  Ngày tham gia
  May 2016
  Bài viết
  286
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Tính như bên cờ vua thì phải gọi Vương Thiên Nhất là siêu đại kiện tướng (elo trên 2700) hình như kỳ thủ chưa ai chạm đến 2700 như VTN

 9. Thích luongdangxuan, newbies, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 10. #7
  Ngày tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  48
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  K xếp hạng Tào Nham Lỗi và Lại Lý Huynh nhỉ ?
  Lần sửa cuối bởi mi_chu_lang, ngày 06-01-2018 lúc 09:51 AM.

 11. Thích luongdangxuan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 12. #8
  Ngày tham gia
  Dec 2012
  Bài viết
  294
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  bảng xếp hạng ko thuyết phục lắm, mấy kỳ vương đã nghỉ hoặc ít chơi mà cũng cao ngất hoặc nhứ Hứa Ngân Xuyên và Hồng Trí mà cao hơn Triệu Hâm Hâm.

 13. Thích luongdangxuan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 14. #9
  Ngày tham gia
  Mar 2010
  Bài viết
  224
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi chuyendanhcovay Xem bài viết
  không thể tin đc hắc kế siêu đứng thứ 6
  Trong năm 2017 kỳ thủ Hắc Kế Siêu thi đấu 69 ván thì thắng 22 ván, hòa 41 ván, thua 6 ván. Trong 69 ván chỉ để thua có 6 ván chứng tỏ Hắc Kế Siêu là kỳ khá mạnh. Trong số những ván thắng đó có hai ván thắng hai Kỳ Vương Triệu Hâm Hâm và Tạ Tịnh. Ngoài ra còn hai lần kích bại kỳ thủ Lại Lý Huynh.

  http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=009209989911E7

  http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0010703FFE05D1

  http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=002021B14F8ACF

  http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0020212EA3B84C
  Lần sửa cuối bởi caoboi_ht87, ngày 06-01-2018 lúc 01:47 PM.

 15. Thích luongdangxuan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 16. #10
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  767
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi hocchoico222 Xem bài viết
  bảng xếp hạng ko thuyết phục lắm, mấy kỳ vương đã nghỉ hoặc ít chơi mà cũng cao ngất hoặc nhứ Hứa Ngân Xuyên và Hồng Trí mà cao hơn Triệu Hâm Hâm.
  Đó là theo đánh giá của bạn, mình thấy hợp lý.

 17. Thích luongdangxuan đã thích bài viết này
Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa đầu năm 2018 (tính từ 01/01 đến 30/06)
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.