Kết quả chung kết lượt đi Cúp Vàng Thăng Long Kỳ Đạo:

Kinh Bắc 2-0 Anh Em : ( HSP 6-2 )

- Bàn 1: Dương Đình Chung (Kinh Bắc) 2-0 Đại Ngọc Lâm (Anh Em)
- Bàn 2: Lê Quốc Thắng (Anh Em) 0-2 Trần Quang Chiến (Kinh Bắc)
- Bàn 3: Hà Văn Tiến (Kinh Bắc) 2-0 Phạm Quang Minh (Anh Em)
- Bàn 4: Trần Hữu Bình (Anh Em) 2-0 Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc)