Câu hỏi xoay quanh ngôn ngữ tư duy , anh em bạn hữu góp vui cho dui:

Không biết Lại Lý Huynh đánh cờ hay như rứa có giỏi ngoại ngữ k hè ?

Phải chăng người viêt nam nếu học them ngôn ngữ của nước lanh lẹ nhất Thế Giới nào đấy , thì sẽ dần lanh như họ về suy nghĩ và hành động ? (Người việt mình từ tốn chậm rãi nói chuyện ít khi quơ tay , dân trung quốc hay mỹ lại khác biểu cảm ra ngoài rất nhiều)

Phải chăng trong một ý tư duy suy nghĩ nào đó dân tộc nào nghĩ ít chữ hơn sẽ lanh hơn về suy nghĩ tiết kiệm thờigian , tiết kiệm hành động và ứng biến nhanh hơn .v.v..?
(So sánh Maradona và Lê Huỳnh Đức , Lê Huỳnh Đức cao hơn , nặng can hơn , thể lực có phần tốt hơn ... Â vậy xem video clip thấy Maradona lanh như quạ , xử lý tình huống nhanh vô cùng , có phần hơn Lê Huỳnh Đức .. Phải chăng suy nghĩ trong đầu của Maradona trong tình huống nào đó , do xài tiếng Ắthentina nên suy nghĩ vắn tắt ít vần hơn , so với chữ Việt của của Lê Huỳnh Đức nên đưa ra quyê định nhanh nhẹn hơn?)

Chú ý: Không xét yếu tố kinh nghiệm , vì người từng trãi rất khác người k từng trải Và k xét đến người hay bị dị tật cơ thể.