Nguồn: Các bài dịch của Vũ Thiện Bảo
Được hiệu chỉnh về thể thức, ngữ pháp, chính tả. Được thêm mục lục động và đóng gói thành PDF.


Link tải: [PDF] Quy trình học cờ tướng và một số yếu lĩnh cần biết