Đăng ký Học cờ online - Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo !!!

Sau một thời gian dài chuẩn bị , diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo chính thức bắt đầu dậy cờ online , giáo viên sẽ là Kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường và Phạm Thanh Trung ( admin diễn đàn ) . Mọi người vui lòng đăng ký tại nhóm kín facebook này nhé ...

Cảm ơn mọi người ...

Mọi câu hỏi sẽ được chúng tôi giải đáp dần trên nhóm ...

https://www.facebook.com/groups/2039...if_t=group_r2j