Lý Lai Quần tiên thắng Từ Thiên Hồng, giải VĐQG Trung Quốc 1987