Bốc thăm ván 6:

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 18 Trần Anh Dũng 5 4 Trần Thanh Giang 20
2 12 Ph¨´ng T¨´ng Huy 4 4 Nguyễn Đức Thuận 10
3 7 Nguyễn Việt Tuấn 3 3? Đặng Tiến Đạt 22
4 1 L¨º Minh Thanh 3 3 Nguyễn Thành Trung 6
5 16 Phạm Tuấn Ngọc 3 3 Nguyễn Ngọc Quân 4
6 13 Phạm Công Thái 3 2? Nguyễn Văn Hợp 8
7 3 Nguyễn Hợp Hải 2 2 Ng? Xuan Gia Huy 11
8 17 Triệu Sơn Tùng 2 2 Nguyễn Quốc Anh 5
9 9 Nguyễn Đình Thanh 2 2 Trần Duy Tuấn 19
10 23 Đỗ Kim Chung 2 1 Phạm Danh Sơn 14
11 21 Trần Đức Lương 1 1 Lê Văn Luân 2
15 Phạm Phúc Lân 1 Miễn đấu