Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2018


1) Đơn vị tổ chức:

- Trung tâm quản lý kỳ bài tổng cục thể thao quốc gia
- Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
- Hiệp hội cờ tướng thành phố Thiên Tân

2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 9 đến 15/4/2018 tại thành phố Thiên Tân

3) Nội dung thi đấu: đồng đội nam, đồng đội nữ

4) Tư cách tham gia:

- Thành viên của mỗi đơn vị tham gia phải nằm trong danh sách mà đơn vị đó đã đăng ký với trung tâm quản lý kỳ bài năm 2018
- Mỗi đơn vị tham gia gồm 4 kỳ thủ nam và 3 kỳ thủ nữ
- Đơn vị nào tham gia cả 2 nội dung có thể đăng ký 1 lãnh đội và 1 huấn luyên viên. Đơn vị nào tham gia 1 nội dung có thể đăng ký 1 lãnh đội hoặc 1 huấn luyên viên.

5) Luật thi đấu:

- Luật cờ tướng Trung Quốc năm 2011
- Thời gian thi đấu: 60p + 30s
- Dựa vào số lượng kỳ thủ đăng ký tham gia sẽ có từ 7 đến 9 vòng