Giáp Cấp Liên Tái Dự Tuyển Tái Năm 2018


1) Đơn vị tổ chức:

- Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
- Hiệp hội vận động kỳ loại tỉnh Giang Tô
- Hiệp hội cờ tướng thành phố Côn Sơn

2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 21/4 - 24/4 tại thành phố Côn Sơn

3) Hạng mục thi đấu: đồng đội nam

4) Tư cách tham gia:

- Các đội chưa giành được quyền tham gia Giáp cấp liên tái năm 2018 (giai đoạn Thường Qui Tái) đều có thể đăng ký tham gia.

* Lưu ý: các đội phải nằm trong danh sách đã đăng ký với Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc

- Mỗi đội có thể đăng ký 1 lãnh đội, 1 huấn luyện viên, 6 kỳ thủ.

5) Luật thi đấu:

- Luật cờ tướng năm 2011
- Thời gian 60p + 20s

6) Giải thưởng:

- Các đội nằm trong TOP 3 sẽ giành được quyền tham gia Giáp Cấp Liên Tái Năm 2018 (giai đoạn Thường Qui Tái)