Cờ chớp giang hồ : Tùng kều ( Phạm Thanh Tùng - phải ) vs Thịnh con ( Lưu Khánh Thịnh - Ck DTCV )