001 by van van, on Flickr
01 by van van, on Flickr
02 by van van, on Flickr
03 by van van, on Flickr

“Kỳ Tửu- Đơn giản chúng tôi là những người bạn”

Thái Bình là một miền đất lành nhưng chứa nhiều tình cảm. Được đón tiếp CLB Kỳ Hữu Nam Định là một niềm vinh dự. Mượn chén rượu, cuộc cờ để kết giao thêm tình cảm của anh em trong 2 câu lạc bộ. Qua những buổi giao lưu, anh em 2 câu lạc bộ chúng tôi mong muốn phong trào cờ tướng của 2 tỉnh ngày một phát triển mạnh. Chúc các kỳ thủ sức khỏe! Hẹn ngày tái ngộ. Thân ái!!!