Cờ giang hồ | Lưu Khánh Thịnh | VĐ Đấu trường Cờ Việt | vs Lê Mạnh Hiệp | phải | Vô địch chùa Vua |