Bốc thăm ván 4:

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 14 Phạm Tuấn Ngọc 3 3 Trần Anh Dũng 16
2 2 L¨º Minh Thanh 2 2? Nguyễn Đức Thuận 10
3 19 Đặng Tiến Đạt 2 2 Cù Minh Tiến 1
4 15 Trương Văn Thi 2 2 Ng? Xuan Gia Huy 11
5 17 Trần Thanh Giang 1? 1? Nguyễn Hợp Hải 4
6 9 Nguyễn Đại Thành 1? 1 Nguyễn Thành Trung 7
7 3 Lê Tuấn Anh 1 1 Trần Đức Lương 18
8 8 Nguyễn Việt Tuấn 1 1 Đỗ Kim Chung 20
9 12 Phạm Công Thái 1 ? Phạm PHúc Lân 13
5 Nguyễn Nam Khánh ? Miễn đấu