Nhờ các vị hảo hán của Thăng Long Kỳ Đạo hướng dẫn giúp em tìm hình cờ trong dpxq.com?
Thanks nhiêu ạ