Trích dẫn Gửi bởi onglao1983 Xem bài viết
nếu vương x3/1 thì tưởng p3-5, x3-5 thì m5/3 đến đây nếu vương x5.3 ăn pháo thì tưởng lên sỹ. mã 3 đang dọa cục cờ tưởng ưu thế.
Đồng ý. Vương sợ nuóc mã 5 thoái 3 này nên phải lên voi trước. Đúng là Tưởng đánh ván này xuất sắc quá.