Chương 1: Trung pháo quá hà xe đối với bình phong mã bình pháo đổi xe
Tiết 1. Trung pháo quá hà xa tấn trung binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa.


Cục 1. Đối đầu kẻ địch, đề phong sơ suất