@Bì Ca và Boy_HaiPhong : Diễn đàn là nơi bàn luận không phải là nơi chửi nhau , các bạn để ân oán ra ngoài đầu còn làm việc khác , thích thì cho sdt mà zalo inbox riêng , đừng bắt tôi vất vả xóa bài mệt lắm !!!