Cờ đôi giang hồ | Lưu Khánh Thịnh + Vũ Hữu Cường | vs | Chu Tuấn Hải + Lê Mạnh Hiệp |