Cờ đôi giang hồ | Vũ Hữu Cường + Lê Mạnh Hiệp | đại chiến | Lưu Khánh Thịnh + Chu Tuấn Hải |