Việt Sơn chưa có nổi điểm nào là bất ngờ lớn của giải , 2 tài năng trẻ là Hồng Thanh và Quang Nhật đầu quân cho clb mới khiến Việt Sơn thiếu hụt chất lượng rất khó cho họ . Năm nay đánh 4 bàn cờ chậm cùng lúc cơ hội chia đều cho Tây Sơn , Kỳ Hữu ,Kinh Bắc , Quang Trung , AE . Bảng A cứng hơn bảng B 1 chút đó là nhận xét chủ quan của tôi ...... Chưa thể nói trước điều gì ở bảng này ......