Thân gửi các anh em học viện TLKĐ.
Do giải bóng World CUP 2018 diễn ra thời gian vào các buổi tối nên lịch sinh hoạt của CLB sẽ tạm hoãn đến xong giải WC.
Ngày bắt đầu sinh hoạt và buổi đầu tiên của chuyên đề mới (P2 -5 M8.7 ) diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2018!!!

Trong thời gian này, anh em CLB có thể đến Thăng Long Kỳ Đạo Quán để chơi cờ giao lưu, luyện cờ và cùng xem WC.

Đăng ký cho giải mới trực tiếp tại topic này!

Trân trọng thông báo!