Như vậy kết quả cuối cùng của giải tứ hùng:Nhất: Lại Việt Trường - CLB Sunshine
Nhì: Vũ Huy Cường - CLB Quang Trung
Ba: Nguyễn Khánh Ngọc - CLB Sunshine
Tư: Phùng Quang Điệp - CLB Kinh Bắc