Dương Quan Lân bôi lần thứ 8 năm 2018

1) Đơn vị tổ chức:

- Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
- Trung tâm quản lý kỳ bài tỉnh Quảng Đông
- Cục thể thao thành phố Đông Hoàn

2) Thời gian, địa điểm: từ ngày 3/9 đến 7/9 tại thành phố Đông Hoàn tỉnh Quảng Đông

3) Hạng mục thi đấu: cá nhân nam, cá nhân nữ, hỗn hợp nam nữ

4) Tư cách tham gia:

- Bảng chuyên nghiệp:

+ dành cho các nam kỳ thủ từng vô địch cá nhân toàn quốc và các kỳ thủ nam đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất (nửa cuối năm 2018), tỉnh Quảng Đông được quyền cử 1 kỳ thủ bất kỳ tham gia. (tổng có 24 kỳ thủ)

+ Top 10 kỳ thủ nữ của bảng xếp hạng mới nhất (nửa cuối năm 2018).

- Bảng công khai:

+ dành cho các kỳ thủ đạt đẳng cấp đại sư trở lên tham gia.

+ Top 50 của vòng loại Dương Quan Lân lần thứ 8 năm 2018.

- Bảng hải ngoại:


+ Các đơn vị là hội viên của Hiệp hội cờ tướng Thế Giới sẽ được quyền cử 1 kỳ thủ dưới 40 tuổi tham gia với tư cách là khách mời, ngoài kỳ thủ khách mời các kỳ thủ hải ngoại khác đều có thể đăng ký tham gia.

5) Luật thi đấu:

- Bảng chuyên nghiệp:

+ luật thi đấu năm 2011
+ bảng Nam sẽ thi đấu 9 vòng hệ Thụy Sĩ, bảng Nữ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn.
+ thời gian: 60p + 20s

- Bảng công khai:

+ luật thi đấu năm 2011
+ thi đấu 11 vòng hệ Thụy Sĩ
+ thời gian: 60p + 20s

- Bảng hải ngoại:


+ luật thi đấu mới nhất của Hiệp hội cờ tướng châu Á
+ thi đấu 9 vòng hệ Thụy Sĩ
+ thời gian: 60p +20s

6) Giải thưởng: (trước thuế)

- Bảng chuyên nghiệp:

+ bảng nam:

Giải 1: 80000
Giải 2: 40000
Giải 3: 20000
Giải 4: 15000
Giải 5: 12000
Giải 6: 10000
Giải 7: 9000
Giải 8: 8000
Giải 9 -> 12: 7000
Giải 13-> 16: 6000
Giải 17-> 20: 5000
Giải 21-> 24: 4000

+ bảng nữ:

Giải 1: 50000
Giải 2: 30000
Giải 3: 20000
Giải 4: 6000
Giải 5: 5000
Giải 4: 4000
Giải 7: 3000
Giải 8: 2500
Giải 9, giải 10: 2000

- Bảng công khai:

Giải 1: 30000
Giải 2: 20000
Giải 3: 10000
Giải 4: 8000
Giải 5: 6000
Giải 6: 5000
Giải 7: 4000
Giải 8: 3000
Giải 9: 2500
Giải 10: 2000
Giải 11-> 20: 800

- Bảng hải ngoại:

Giải 1: 50000
Giải 2: 30000
Giải 3: 20000
Giải 4: 6000
Giải 5: 5000
Giải 6: 4000
Giải 7: 3000
Giải 8: 2500
Giải 9, giải 10: 2000
Giải 11 -> 18: 1000