Trực tiếp Cờ giang hồ: Nguyễn Nhật Quang (TLKD) vs Dương Đình An (Hà Tây)