Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến ( bên phải ) vs Tuấn Thủ Lệ | 20p phân tiên |