Cờ úp giang hồ | Lâm tay dài ( trái ) | chấp ván trên ván 2 dưới | An bờ lô |