cái bàn nền sáng như bàn TLKĐ hợp hơn anh Trung ạ, cái bàn nãy tối như tiền đồ chị Dậu ấy, bàn nên cao hơn để kì thủ mỏi có thể tì 2 khuỷu vào và ghế của họ nên có chỗ dựa ạ ^^