Diễn đàn trân trọng cảm ơn Mr Trần Thanh Giang ( clb cờ tướng Phúc Thọ - Tam Hiệp ) đã ủng hộ nhóm PVCT 300k , trân trọng !!!