Cờ giang hồ | Lê Mạnh Hiệp ( phải 6p ) vs Chu Tuấn Hải (3p ) |