Cờ nhanh: CLB Quang Trung 4 - 4 CLB Anh Em

Phạm Quang Minh (AEM) 1 - 1 Chu Tuấn Hải (QTR)

Nguyễn Huy Tùng (QTR) 2 - 0 Vũ Hồng Sơn (AEM)Lê Quốc Thắng (AEM) 2 - 0 Võ Minh Nhất (QTR)Vũ Hữu Cường (QTR) 1 - 1 Đặng Hữu Trang (AEM)