Hình 118: 2bak1c2/4a4/3Pb2R1/4r3p/2c1NnP2/4p4/8P/B1C1BC3/4A4/3AK4 r
Đỏ đi trước ,đánh giá và đi tiếp như thế nào để dẫn đến thắng,thua hay hòa cờ?MỜI CÁC BẠN GÓP Ý VÀ MỜI CÁC BẠN THAM GIA GIẢI HÌNH117,HÌNH 118.