Hồ Vinh Hoa Tượng Kỳ Nhân Sinh là một câu chuyện phóng tác dựa trên nhân vật có thật là Hồ Vinh Hoa, Cốt chuyện bàn về nhân tình thế thái, đối nhân sử thế giữa người và người... cốt cách thật tinh khiết
Hồi 1 là sự xuất hiện của Tiểu Kỳ Tinh Hồ Vinh HoaXem thêm các hồi khác tại link : https://www.youtube.com/watch?v=U0uW...y_Zoyeknh7N8RW