Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh Cường và gia quyến!!!