Trích dẫn Gửi bởi Hải Bình Đà Xem bài viết
Hải Bình Đà 1-0 Quân Múa (Phạm Đức Quân)(đến đây Quân rụng kim)
Nước 26 anh Hải đâm xe chiếu thắng sớm rồi.