Hứa Ngân Xuyên vs Liễu Đại Hoa
Giải: Vô địch đồng đội toàn Trung Quốc năm 1999
Tại: Chương Châu - ngày 25/5/1999